بایگانی

Posts Tagged ‘مصادره’

مصادره ایران در پی مکاتبات پشت پرده ،فیمابین خامنه ای-اوباما

مارس 14, 2012 بیان دیدگاه

گزارش کمپین سفارت سبز:
احتراما با توجه به اطلاعات و اسناد واصله از اعضا و هواداران کمپین سفارت سبز،درخواست های طرفین از یکدیگر ،بشرح زیر خلاصه و باستحضار هموطنان میرسد

الف-درخواست های اوباما از خامنه ای عبارت بوده اند
یک-حفظ وضع رو به پیشرفت موجود در افغانستان و کمک به حامد کرزای در ادامه اصلاحات
دو-خروج مسالمت آمیز نیروهای آمریکایی از عراق و عدم ایجاد محیطی که موجب دخالت نیروهای دیگری را زمینه ساز باشد بیشتر بخوانید…