بایگانی

Posts Tagged ‘مسلمانان’

سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام!

ژانویه 30, 2013 بیان دیدگاه

در سپهر مغازلات روشنفکران سکولار با به اصطلاح نواندیشان دینی که پس از خیزش خرداد به فراز تازه ای ورود کرده، نوعی دریوزگی از و خاکساری به آستان مسلمانان نیرنگباز به چشم می خورد. برخی از ایشان با خواهش و تمناهای مشمئز کننده چنین می Siamak Mehrنمایند و چنان جلوه می دهند که گویا جامعهء ما در تمامی عرصه ها و حوزه هایش متوقف و معطل و منتظر سفسطه ها و مغالطات، احتجاجات دروغین و بی اساس، و فلسفه بافی های پوچ و عوامفریبانهء نواندیشان دینی و اسلامباره های ریاکار است که خوبی های نظام سکولار را تأیید کنند و مرحمت فرموده مجوز شرعی و فتوای ورود به بحث سکولاریزاسیون را صادر فرمایند.
بعضاً حتا برای کولی معلق هم می زنند و ضمن خندیدن به ریش خود، به عقبهء دانشگاهی و تحصیلکردهء آیت الله ها درس سکولاریزم می آموزند و یا مثل دایه مهربانتر از مادر خیر و صلاح مسلمانان متجاوز را در پذیرش اصل جدایی ِ دین و دولت می دانند و جهت حفظ بیضهء اسلام دستمال به دست گرفته و بیضهء نواندیشان دینی را که در سه دههء گذشته عامل و کارگزار نظام نکبت الهی بوده اند تیمار هم می کنند. هر حرفی که از دهان اسلام پرستان نواندیش و عقبهء اهریمن خارج می شود را در هوا می قاپند و سرخوشانه تأییدی بر مواضع سکولار خود می پندارند. بیشتر بخوانید…

چو ايمان نشيند به جای خرد

ژانویه 10, 2013 بیان دیدگاه

سرشت ِ آدم، بسان ِ جانداران ِ ديگر، با کُنش ِِ مهربانی و واکُنش ِ بيزاری آميخته شده است. مهربانی راز ِ زايندگی و پيوستگی‌ در مردمان است. مهر برانگيزنده‌ی بيزاری از ناخوشی‌ها در راه ِ پاسداری از سامان ِ همبستگی‌ برای زيستن استwhen faith replcaes wisdom.

    مهر نيرويی است که انسان را به سوی زيبايی‌ها و خوشی‌ها می‌کشد و بيزاری آدمی را از زشتی‌ها و تلخکامی‌ها دور می‌دارد. آدمی برای بهزيستن به هر دو مينو، يا هر دو انگيزه، مهر و بيزاری نيازمند است. تا زمانی که خرد ِ آدمی، انگيزه‌های مهر و بيزاری را همآهنگ بسازد، روند ِ زندگانی در راستای دانايی و توانايی پيش می‌رود. مينوی مهر مردمان را به هم پيوند می‌دهد و مينوی بيزاری از بروز ناخوشی‌ها و پارگی در همبستگی پيشگيری می‌کند.

 

دينمداران خرد ِ انسان را، با ايجاد ِ ترس، به گروگان می‌گيرند و زيبايی، زشتی، راستی و کژی را برای پيروان پيشنويس می‌کنند. از آنجا که هيچ پديده يا پنداری بدون کاستی نيست اين است که دينمداران با دروغ کژی‌ها و زشتی‌های عقيده‌ی خود را می‌پوشانند و پيروان را از ديدن و شنيدن ِ زيبايی و راستی دور می‌دارند. بیشتر بخوانید…

زيبايی شادی بخش و حجاب ننگين است

اوت 9, 2012 بیان دیدگاه

حجاب نشانی از ايمان ِ پسمانده و پليدی است که، در احکام ِ آن، سرشت ِ انسان لگدمال می‌شود. زيرا حجاب انگيزه‌ی خودآرايی را در زنان سرکوب می‌کند و درنده خويی را در مردان برمی‌انگيزد. حجاب، يا پوشاک ِ اسلامی، ستمی نيست که تنها زنان را می‌فرسايد وآنکه پندار ِ شومی است که زنان را به پستی و خواری به مردان ِ کورانديش واگذار می‌کند.

پوشاک ِ اسلامی ننگ ِ جامعه و سياهی‌ی ديدگاه ِ فرومايگانی است بيمار. اين فرومايگان از آزردن و رنجاندن ِ زنان سرمست می‌شوند. مردان ِ مسلمان به بيماری‌یِ دزدمنشی هم آلوده هستند. آنها هر گوهری را که در ديگران ببينند برای دزديدن يا شکستن ِ آن گوهر بر انگيخته می‌شوند.
از اين بيماری است که، جهادگران دارايی‌ی ديگران را، به همراه ِ زيبارويان، می‌دزدند و نشانه‌‌های هنری و فرهنگی‌ی مردمان را ويران می‌سازند. زيرا آنها زنان را هم گوهری از دارايی‌ی مردان می‌پندارند و در زيبايی‌ها زشتی‌های خود را می‌بينند. بیشتر بخوانید…

مسبب این ننگ تاریخی چه میتواند باشد؟

مه 22, 2012 ۱ دیدگاه
حکومت اسلامی پس از ۳۳  سال سرکوب، شکنجه و کشتار ملت ایران همچنان به حکمرانی ادامه میدهد. با وجود اين همه ثروتهای طبیعی، فساد، اعتیاد، فقر، تن فروشی و کلیه فروشی حتا فرزند فروشی در ايران امروز امری عادی تلقی‌ میشود و مانند دوران حمله اعراب به ميهنمان، دختران و پسران ايرانی به کنیزی و بردگی در کشورهای عربی‌ فروخته میشوند. بی اخلاقی، فلاکت و نکبتی که با انقلاب اسلامی گریبانگیر ایرانیان شد در طول تاریخ بیسابقه بوده.  میلیونها ايرانی کشورشان را ترک کرده اند و به مکانهای امنی پناه آورده اند و ده ها هزار ايرانی در زندانهای مخوف رژيم شکنجه و اعدام شده اند و می شوند.  بیشتر بخوانید…

همه چیز در قاموس اسلامِ عزیز، اجباری است!

آوریل 19, 2012 بیان دیدگاه

به گزارش دویچه وله فارسی؛ به نقل از مقامات آلمان تا کنون در ۳۸ شهر این کشور‌ قرآن رایگان توزیع شده است. توزیع‌کنندگان قرآن رایگان گروهی از اسلام‌گرایان تندروی سلفی هستند که با شعار “بخوان” (به آلمانی: !Lies) قصد دارند ۲۵ میلیون نسخه قرآن را در سراسر آلمان بطور رایگان توزیع کنند. مبتکر این حرکت فردی به نام ابراهیم ابوناجی ساکن شهر کلن است.

با آغاز این حرکت روزنامه‌نگارانی که بطور انتقادی مطالبی درباره سلفی‌ها منتشر کرده بودند، از سوی افراط ‌گرایان مورد تهدید قرار گرفتند. در پی افشای این تهدید‌ها چاپخانه‌ای که مسئول تهیه نسخه‌های قرآن به زبان آلمانی بود، انصراف خود را از ادامه کار اعلام کرد. بنا بر گزارش رسانه‌های آلمانی تا کنون حدود ۳۰۰ هزار نسخه قرآن در شهرهای مختلف این کشور توزیع شده است.

خانم رهگذری که بچه‌ای در بغل دارد به گزارشگر دویچه‌وله می‌گوید: «مسلمانان بسیار معتقدند. به همین دلیل هم می‌شود [با دستورات دینی] افکار آنها را تحریف کرد.» او ادامه می‌دهد: «این فقط حرف من نیست؛ اینها را باید بیرون کرد. من نمی‌د‌انم دخترم را به چه مدرسه‌ای باید بفرستم که همکلاسی‌هایش فقط آلمانی باشند. اینها سطح فرهنگ ما را پایین می‌آورندبیشتر بخوانید…