بایگانی

Posts Tagged ‘قوانین مهاجرتی ترامپ’

واکنش انگلها در برابر قوانین مهاجرتی ترامپ

فوریه 2, 2017 بیان دیدگاه

2016126225112344125151_with-trump-comming-to-office-iranian-regime-will

هشیار باشیم که دین بازان فرومایه از جنس  علیرضا میبدی که برای بدست آوردن پول مواد مخدر، استخوان قلم پای مادرشان را هم از گور بیرون خواهند کشید تا به هر دینکار بهایی- مسلمان -مسیحی – یهودی و یا هر خریدار دیگر بفروشند… و پشت به میهن کرده های توده ای که ایران سر بلند را به خاک سیاه نشاندند و هنوز هم دست از سر مردم اسلام کوبیده ی ما بر نمی دارند و بسیاری از رسانه های ایرانی را نیز فراچنگ خود گرفته اند،  روزگار ما را سیاه تر از اینکه هست نکنند… چند بار باید فریب این پتیارگان را بخوریم، تا چند و تا کی … گوشی برای دهان یاوه پرداز این دین بازان میهن فروش و شارلاتان پیشه گان بوزینه تبار سیاسی نباشیم…

چند روز پیش یک حاج خانم سفره بنداز ایرانی برای نشان دادن نا خرسندی خود از راه بندی که ترامپ پیش پای ایرانیان گذاشته است پلاکاردی را در دست گرفت  که بر روی آن نوشته  بود: Trump sag tooroohat ( ترامپ سگ تو روحت! ) شگفتا که هیچیک از این برنامه سازان رادیو تلویزیونی از آن ماده آخوند نپرسید:

روزی که افسران ارتش شاهنشاهی ایران را که پاسداران ناموس هرگز نداشته ی تو بودند به رگبار گلوله می بستند، آیا تو هرگز گفتی محمد سگ تو روحت با این دین اهریمنی که بر میهن من چیره گرداندی؟!…

روزی که برابر آموزه های ننگین اسلامی دخترکان نو جوان میهنت را پیش از اینکه به رگبار گلوله ببندند، دوشیزگی شان را برمی داشتند تا راه بهشت را برویشان ببندند، آیا  تو هرگز خروش برکشیدی که: ای الله اهرمن خو،  سگ روحت با این آیین اهریمنی که پدید آوردی؟..

  

روزی که دیوان تبهکار به فرمان شیخ روح الله خمینی به خیابانهای شهر تو آمدند و با چوب و زنجیر دوچرخه  بجان بانوان خوب هم  میهن تو افتادند که یا روسری یا تو سری… آیا گفتی:

ای علی سگ تو روحت با این مذهب ننگین شیعه که از خود برجای گذاشتی؟..

بیشتر بخوانید…