بایگانی

Posts Tagged ‘حمله نظامی’

فیل در اتاق

سپتامبر 10, 2012 بیان دیدگاه

سیاستِ «دوپهلویی هسته ای» هرچه بیشتر باعث زحمت اسرائیل می شود. این دو سال به سرعت برق گذشته است. در مه ۲۰۱۰ ، در جریان کنفرانس بررسی پیمان جلوگیری از گسترش سلاح های اتمی، رئیس جمهورآمریکا باراک اوباما برای بیانیۀ پایانی زحمت زیادی کشید- بدون چنین بیانیه ای یک کنفرانس ان پی تی شکست خورده تلقی می شود- به این شکل که به خواستۀ مصر مبنی بر لحاظ کردن اسرائیل تن داد: از اسرائیل خواسته شد به پیمان جلوگیری از گسترش سلاح های اتمی وارد شود. گرچه این خواسته در کنفرانس بازنگری در سال ۱۹۹۵ در زمان کلینتون مطرح شده بود اما در سال ۲۰۱۰ علاوه بر آن تصمیم گرفته شد که باید در سال ۲۰۱۲ کنفرانسی دربارۀ «خاورمیانۀ خالی از سلاح های هسته ای و یگر سلاح های کشتار جمعی» برگزار شود.

رئیس کمیتۀ اتمی اسرائیل شاول هورِف در سخنرانیش در اجلاس جاری آژانس بین المللی انرژی اتمی این تلاش ها را «زورگویی» خواند که برنامه های مربوط به برپایی کنفرانسی در آخرهای ۲۰۱۲ یا ابتدای ۲۰۱۳ در هلسینکی پی گیری شود. اوباما نیز بلافاصله بعد از کنفرانس ۲۰۱۰ دوباره از این خواسته فاصله گرفته بود. اما این ابتکار را نمی شود به آسانی به حال خود گذاشت. بیشتر بخوانید…

روس ها از یک حمله نظامی به ایران، در آینده نزدیک خبر می دهند

آوریل 6, 2012 بیان دیدگاه

خبر نزدیک بودن یک حمله نظامی به ایران، از سوی یک مقام بلند پایه روسیه مانند سرژی لاوارف وزیر برون مرزی آن کشور آنهم در ایروان پایتخت ارمنستان روز دوشنبه ۱۴ فروردین، قابل تأمل و اندیشیدن است.

بی تردید، روسها چنین خبری را تا به صحت آن اطمینان نداشته باشند از سوی یک مقام برجسته سیاسی پخش نمی کنند و به عبارت دیگر، از شایعه پراکنی و نوشته یک روزنامه عادی به دور است و بنا به مثالی: «تا نباشد چیزیکی، مردم نگویند چیزها».

تدارک حمله نظامی دیدن به ایران، نیاز به فراهم کردن مقدماتی دارد که نخستین آن تبادل افکار بیرون، و درون کشور است. باید مقامات نظامی و سیاسی کشور ویا کشورهای یورش کننده، از هرسوی، آمادگی فکری، ذهنی، و عملی داشته باشند. همچنین، در بسیاری از موارد، به گفتگوهای محرمانه و همآهنگی درون ایران نیز نیاز است. بیشتر بخوانید…