بایگانی

Posts Tagged ‘جنبش اسلامی’

مینا احدی: به زنان در میدان التحریر تجاوز میکنند٬ تا مقاومت ما زنان را بشکنند و انقلاب را سرکوب کنند٬ ما نمی شکنیم!

فوریه 19, 2013 بیان دیدگاه

این پیام یک زن از مرکز قاهره و از تظاهرات هزاران نفره روز چهارشنبه ۶ فوریه ۲۰۱٣ در قاهره علیه تجاوز به زنان است. زن و مرد دست در دست هم در یک راهپیمایی بزرگ شرکت کرده اند تا به جنبش اسلامی و به سازمان اخوان المسلمین بگویند که با mesr-zananحمله به زنان و تجاوز با چاقو به زنان نمیتوانند مردم را بترسانند و جنبش را به دو دستگی و شکست بکشانند.

۲۵ زن  در سالروز انقلاب علیه حکومت مبارک در میدان التحریر قربانی تجاوز شدند!

خبر تجاوز و حمله سیستماتیک و سازمان یافته صدها مرد به زنان در میدان التحریر و خبر شکار زنان و دخترانی که از جمعیت جدا مانده و تک و تنها بودند٬ دنیا را تکان داد. ۲۵ مورد تجاوز به زنان فقط در این روز در میدان التحریر اتفاق افتاد و اخیرا ویدئوی تجاوز دسته جمعی به یک دختر جوان در التحریر خشم و اعتراض همگانی را دامن زده است.

رسانه های بین المللی در این مورد نوشتند و سازمان ملل و ناوی پیلاوی هم مجبور شد این تجاوز و خشونت سازمان یافته را محکوم کند. اما رسانه های بین المللی بیشتر بخوانید…

جنبش اسلامی و لگد مال کردن حرمت زنان

ژانویه 26, 2013 بیان دیدگاه

زندگی میلیونها زن در این دنیا از دوره قدرت گرفتن جنبش اسلامی و اسلام سیاسی٬ با فجایعی عجین شد٬ که دیگر آنرا نمیتوان با کلمه خشونت توضیح داد. این کلمه در مقابل وضعیتی که اسلام در قدرت بر زنان تحمیل کرد٬ لوکس و تلطیف شده است.Zan va Eslam

بیش از سه دهه است که در بخشهایی از این دنیا٬ لمپن های اسلامی قدرت گرفته اند. به کمک دول غربی و با استفاده از قرآن و اسلام٬ این جنبش زنان را تا پستوی خانه ها تعقیب کرده و حتی در مورد رفتار زنان در اندرونی ها نیز قانون وضع کرده و این قوانین زن ستیز را با شلاق و اسید و اسلحه و سنگ و طناب دار بر آنها تحمیل میکنند.

بیش از سه دهه است که مشتی ریش و پشم دار و معمم و مکلای اسلامی و جانی٬ هر جا که دستشان برسد٬ توهین میکنند٬ از رسانه های خود علیه زنان لجن پراکنی میکنند٬ قانون شریعت را بعنوان قانون اساسی اعلام کرده و یک آپارتاید رسمی و  علنی را علیه زنان اعمال میکنند. سنگسار میکنند و دست و پا میبرند و تجاوز رسمی و قانونی و شرعی سازمان میدهند. فحشا و حرمسرای اسلامی به چهار زن برای یک مرد محدود نیست بلکه با قانون صیغه یک مرد اسلامی میتواند دهها زن را به خدمت خود درآورد. بیشتر بخوانید…