بایگانی

Posts Tagged ‘اسرائیل’

مرگِ الله اکبر

سپتامبر 12, 2012 بیان دیدگاه

قبل از پیدایش اسلام در عربستان، کعبه بُت‏خانه‏ای بیش نبوده که در آن، کنار بُت الله و هبل که مهمترین بُت در کعبه می‏بوده، 358 بُت دیگر هم وجود داشته‏اند که مورد پرستش قبایل عربی قرار می‏گرفته‏اند. الله تنها باقی‏مانده آن 360 بُتی می‏باشد که در فتح مکه بوسیله محمد از بین رفتند. الله جنسیتی مؤنث دارد و فرم ساختاری آن مانند بدن یک زن ساخته شده. نام عبدالله بن عبدالمطلب (پدر محمد پیامبر اسلام) نشانگری از آن می‏کند که بُت الله مانند بُت‏های دیگر در آن زمان، طرفدارانی داشته است و ارزشی بیش از یک بُت آفریده شده بدست عرب‏های آن زمان عربستان نداشته و ندارد. اینکه خدایی که خود جنسیت مونث دارد، چگونه حقوق زنان را نصف مردان اعلام کرده را، به «روشنفکران دینی» حامی جمهوری‏اسلامی در دانشگاه‏های امریکا و اروپا می‏سپارم تا در «اتاق فکر» خود چاره‏ای برای این تناقض عقلانی «خانم الله» حلاجی و ریشه‏یانی و در نهایت برای آگاهی بیشتر مردم ارایه دهند!
فراخوان برای فریاد زدن «الله اکبر» در زمان برگزاری اجلاس جنبش سران (نمایندگان درجه دوم و سوم.. آنان) عدم‏تعهد در تهران همانند فراخوان‏های گذشته اصلاح‏طلبانِ جمهوری‏اسلامی از طرف مردم مورد پشتیبانی قرار نگرفت. دلیل این عدم‏پشتیبانی را می‏توان در سه شیوه برخورد مردم با آن فراخوان‏ها ریشه‏یابی کرد. بیشتر بخوانید…

روس ها از یک حمله نظامی به ایران، در آینده نزدیک خبر می دهند

آوریل 6, 2012 بیان دیدگاه

خبر نزدیک بودن یک حمله نظامی به ایران، از سوی یک مقام بلند پایه روسیه مانند سرژی لاوارف وزیر برون مرزی آن کشور آنهم در ایروان پایتخت ارمنستان روز دوشنبه ۱۴ فروردین، قابل تأمل و اندیشیدن است.

بی تردید، روسها چنین خبری را تا به صحت آن اطمینان نداشته باشند از سوی یک مقام برجسته سیاسی پخش نمی کنند و به عبارت دیگر، از شایعه پراکنی و نوشته یک روزنامه عادی به دور است و بنا به مثالی: «تا نباشد چیزیکی، مردم نگویند چیزها».

تدارک حمله نظامی دیدن به ایران، نیاز به فراهم کردن مقدماتی دارد که نخستین آن تبادل افکار بیرون، و درون کشور است. باید مقامات نظامی و سیاسی کشور ویا کشورهای یورش کننده، از هرسوی، آمادگی فکری، ذهنی، و عملی داشته باشند. همچنین، در بسیاری از موارد، به گفتگوهای محرمانه و همآهنگی درون ایران نیز نیاز است. بیشتر بخوانید…