بایگانی

Posts Tagged ‘آهنگ نقی’

این تنها راه خلاصی از طاعون اسلام و جمهوری اسلامی است

مه 24, 2012 بیان دیدگاه

نمایندگان خدا و گله آیت الله ها همه به صف شده و یکی پس از دیگری حکم قتل شاهین نجفی، خواننده آهنگ نقی را امضا میکنند تا یکبار دیگر ظرفیت بالای اسلام در آفرینش جنایت را به اکران عمومی در آورند. در صف مقابل در همین مدت کوتاه، اهنگ نقی مورد استقبال عمومی قرار گرفته و شاهین نجفی بطور بیسابقه و وسیعی مورد حمایت مردمی قرار گرفته است که سه دهه سرطان اسلام را در زندگی خود به تلخی، تجریه کرده اند. 

آیا اهنگ نقی و کار شاهین نجفی تابو شکنی بوده است؟
هجو اسلام در صنف هنری اسلام پرست و شرقزده ایران، قطعا تابو شکنی و در افتادن با بیشتر بخوانید…