خانه > Uncategorized > مينا احدى: خودمان ميخواهيم سنگسار شويم! اصلاح طلبان و جنايتي به اسم سنگسار

مينا احدى: خودمان ميخواهيم سنگسار شويم! اصلاح طلبان و جنايتي به اسم سنگسار

مريم ايوبي براي آخرين بار آسمان مه گرفته تهران را در زندان اوين نگاه ميکند و از ترس بيهوش ميشود. به او چند لحظه قبل گفته اند که غسل کند و آماده سنگسار شدن باشد. مريم چند سالي بود که در زندان اوين بود و با کابوس سنگسار شدن دست و پنجه نرم ميکرد. با يکي از هم سلولهاي مريم ايوبي که بعدها به آلمان پناهنده شد٬ گفتگو کردم و او برايم گفت که مريم مهربان و ساده و آرام بود. او را دستگير کردند و در روزنامه هاي آنزمان نوشتند که همسرش را با همدستي يک مرد به قتل رسانده و با اين مرد رابطه جنسي خارج از ازدواج داشته است. همسر مريم از مقامات حکومت اسلامي بود!
مريم کارمند شرکت نفت بود و به اتهام رابطه جنسي خارج از ازدواج که امري کاملا خصوصي است٬ بايد سنگسار ميشد. وقتي يک زن دست روي همسرش بلند کند٬ وقتي يک زن از حقش دفاع کند٬ وقتي يک زن حجابش را رعايت نکند و در مقابل سيستم و قوانين اسلامي بايستد٬ به اشد مجازات محکوم ميشود. اينجا حکومت اسلامي ايران است! مريم به دليل رابطه جنسي خارج از ازدواج٬ به اتهام «خيانت» به همسرش و يا خيانت به «ناموس مردان» ٬ به اشد مجازات محکوم شد٬ براي زهر چشم کرفتن از زنان و کل جامعه او را ۱۱ ژوئيه ۲۰۰۱ در حاليکه از ترس بيهوش شده بود٬ با برانکارد به محل اجراي مراسم سنگسار آورده و برادران پاسدار با پرتاب سنگ او را زجر کش کردند. مردي که متهم به قتل همسر مريم بود٬ اعدام شد. اين واقعه در دوره حاکميت » قهرمان» اصلاح طلبي آقاي خاتمي اتفاق افتاد. در همان سال ۲۰۰۱ ما کميته بين المللي عليه سنگسار را بنيان گذاشتيم و با کمپين نجات مريم ايوبي٬ اين کميته متولد شد. کميته اي که با درد و خون متولد شد.
از سراسر دنيا به حکم جنايتکارانه سنگسار مريم٬ مادر دو کودک ۶ و ۸ ساله ٬ مادر دو پسر زيبا و کوچک ٬ اعتراضات زيادي شد. در يک دانشگاه در ترکيه ٣۰۰ دانشجو يک نامه اعتراضي براي خاتمي و شرکا فرستادند و معاون پارلمان آلمان خانم بله س ٬ نامه اعتراضي شديداللحني براي سران حکومت اسلامي فرستاد و اجراي حکم يکبار به تعويق افتاد. يک روز سرد پائيزي ٬ در محل کارم در شهر کلن آلمان٬ تلفنم به صدا در آمد و از آنسوي خط٬ زني گفت: از دفتر آقاي خاتمي با شما تماس ميگيرم.. از من سوال کرد: خانم مينا احدي هستيد؟ … بله بفرمائيد… و صداي زن جوان از آنسوي خط عصبي تر شده و به من گفت: خانم شما وکيل زنان ايران هستيد؟ زياد متوجه نشدم منظورش چيست٬ پرسيدم منظورتان چيه؟ منظورم اينه که وکيل مريم ايوبي هستيد که در دنيا سر و صدا ميکنيد به شما چه که در ايران سنگسار هست٬ ما خودمان ميخواهيم سنگسار باشد. پاسخش را ميدهم. بله من وکيل زنان ايران هستم٬ بويژه وکيل زنان محکوم به سنگسار٬ من نميخواهم بگذارم زن را تاسينه در خاک فرو کرده و بيشرمانه سنگسار کنيد اين جنايت است. به شما چه که کسي رابطه خارج از ازدواج دارد يانه.
ميگويد : فکر نکنيد که من بيسوادم. من در آلمان هم بوده ام و ميدانم در اروپا چه خبر است. من متاهلم ولي خودم ميخواهم اگر به همسرم خيانت کردم مجازات شوم… پاسخ ميدهم شما هر کاري ميخواهيد با خودتان بکنيد مختاريد ولي اجازه نداريد مردم را شکنجه و آزار دهيد و اين ساديسم را قانون اعلام کنيد. به رهبرتان و به خاتمي و به همه اطرافيان بگوييد ما نميگذاريم اين وحشيگري را ادامه دهيد.. . گوشي را ميگذارم …
ساعت چهار بعد از ظهر روز ۱۱ ژوئيه در لندن هستم ٬ در منزل يکي ازدوستانم در آشپزخانه نشسته و کافه ميخوريم خبر را از راديو اسرائيل مي شنوم. امروز صبح يک زن به اسم مريم ايوبي در زندان اوين سنگسار شد… با صداي بلند گريه ميکنم. چطور ممکنست ؟؟؟.. ياد قيافه رهبران اکثريت و حزب توده و اصلاح طلبان و برخي فعالين سياسي در خارج از کشور مي افتم که براي خاتمي سينه چاک ميکنند و در مقابل سفارتخانه هاي رژيم براي راي دادن به او صف ميکشند و امروز نميدانم چرا قيافه مسيح علي نژاد در ذهنم نقش بسته و بعضا فکر ميکنم شايد او بود با من پشت تلفن٬ جر و بحث ميکرد و از اصلاحات در ايران و فراگيري مدارا در دوره خاتمي دفاع ميکرد!!!
برلين- کنفرانس عليه سنگسار ۱۰ دسامبر ۲۰۰۲
به دعوت بنياد هاينريش بل٬ در برلين در کنفرانسي عليه سنگسار شرکت ميکنم. نمايندگان عفو بين الملل٬ سازمان جهاني عليه شکنجه٬ سازمان تره ده فام و نهادهاي ديگري در آنجا حضور دارند. بحث روز جهاني عليه سنگسار در آنجا مطرح ميشود. چه روزي بايد روز جهاني عليه سنگسار باشد. روز نجات آمنه لاوال از سنگسار در نيجريه ٬ روز سنگسار يک زن در افغانستان٬ روز اعلام حکومت اسلامي در ايران و… اينها پيشنهادهايي است که مطرح است.
پيشنهاد من روزي است که معطوف به ايران باشد چرا که بيشترين سنگسارها در اين دوره در ايران انجام شده٬ و بسيار مهم است روزي را انتخاب کنيم که يک زن سنگسار شده باشد چرا که اين طوري عمق وحشيگري و بربريتي را نشان ميدهيم که متاسفانه تعداد زيادي را قرباني کرده است. من پيشنهاد ۱۱ ژوئيه روز سنگسار شدن مريم ايوبي در ايران و در دوره اصلاح طلبان يعني رياست جمهوري خاتمي را ميدهم. و اين روز تصويب ميشود. اميد ما اينست که در سالهاي آينده و در آينده دور٬ همواره در اين روز کارخانه ها يک دقيقه از حرکت بيايستند و ساعتها يک دقيقه تيک تيک نکنند و همه مردم دنيا يک دقيقه به ياد قربانيان سنگسار سکوت کنند و ياد اين عزيزان را که هيچ جرمي نداشته اند٬ جز اتهام رابطه جنسي خارج از ازدواج که امري است کاملا شخصي چنين بيرحمانه به قتل رسيده اند.
۱۱ ژوئيه ۲۰۱۱ دنيا به پا خاست و اعلام کرد٬ نه به سنگسار در همه جا
از طرف نهاد ايران سوليدارتي٬ قانون برابر براي همه و کميته بين المللي عليه سنگسار سه هفته قبل فراخوان داده و از دنيا دعوت کرديم به سنگسارها در روز ۱۱ ژوئيه روز جهاني عليه سنگسار اعتراض کنند.
يک روز بعد از انتشار علني اين فراخوان ريچارد داوکينز در سايت خود از اين فراخوان دفاع کرد و گفت : مريم نمازي يکي از فراخوان دهندگان اين حرکت جهاني است . مريم يک زن فوق العاده و يک چهره مهم دفاع از حقوق زنان تحت ستم در کشورهاي اسلام زده است.
فراخوان ما دو روز بعد در واشنگتن پست چاپ شد. و بتدريج موجي از حمايت و همبستگي به اين فراخوان جلب شد.
در شهرهاي پاريس٬ لندن٬ فرانکفورت٬ کلن٬ ونکور٬برلين٬ اوتاوا٬ مالمو٬ واشنگتن و.. ميتينگهايي برپا شد. در شهر سقز هزار عدد اطلاعيه روز جهاني عليه سنگسار پخش شد.
دولت انگليس اعلام کرد که خليل اللهي دادستان سکينه محمدي آشتياني در ليست تحريم شدگان از سوي دولت انگليس است . مالک اژدر شريفي دادستان استان آذربايجان شرقي با عجله و دستپاچه گفت. سکينه مرخصي رفته و در مراسم عزاداري مادرش شرکت کرده و حالش خوب است و از امکانات خوبي در زندان برخورد دار است… يکبار ديگر توجه ها به سکينه و سنگسارها و به جنايات حکومت اسلامي ايران جلب شد. يکبا رديگر موجي از همبستگي نثار سکينه و موجي از نفرت نثار سران حکومت اسلامي شد.
پيامهاي همبستگي از جمله از روسل بلاکفورد نويسنده و فيلسوف٬ هارتموت کراوس مارکسيست آلماني٬ آن بروسل نماينده پارلمان اروپا٬ سونيا اگريکس رئيس جامعه بين المللي آتيست ها که نمايندگي ۱۰۰ سازمان آتئيست در چهل کشور جهان را ميکند٬ از پروفسور» اودو شوکلنکس» از اونتاريو استاد کرسي پژوهشي فلسفه٬ هل مرت بريسک نويسنده٬ سازمان بزرگ ابتکار فمينيستي اروپا٬ اشتفن لاو از موسسه سلطنتي فلسفه٬ جرج برد هيت معاون انجمن همجنسگرايان اومانيست انگليس٬ مهوش علاسوندي مادر محمد و عبدالله فتحي٬ سيروس نورسته کارگردان فيلم سنگسار ثريا ميم٬ آنتوني توماس کارگردان فيلم براي ندا٬ نهاد آتيستها و اومانيستها از امريکا٬ فرد ادواردمدير ملي در نهاد ائتلاف بين المللي خردمندان٬ مگ هيکسن فعال مدافع حقوق بشر٬ اوپليا بنسون سردبير نشريه اومانيستها و تعداد ديگري از شخصيت هاي سرشناس بين المللي بود.
استقبال از اين روز بسيار زياد بود چرا که از يکسال قبل توجه ها در دنيا به سوي ايران و سکينه محمدي آشتياني و سنگسار جلب شده است. عکس سکينه امروز در دنيا نماد اعتراض به سنگسار است و در دفاع از سکينه ميليونها نفر طومار اعتراضي امضا کرده و در صدها شهر اعتراض و تظاهرات سازمان يافته است.
بر شانه هاي کمپين گسترده و موفق امسال در اعتراض به حکم سنگسار سکينه محمدي آشتياني٬ امسال روز جهاني عليه سنگسار را با شکوه تر از هميشه برگزار کرديم. بايد بکوشيم اين روز را در همه جا تثبيت بکنيم. آيندگان بايد بدانند که ما متحدانه به پا خاسته و نقطه پاياني به اين وحشيگري و بربريت اسلامي گذاشتيم. روز جهاني عليه سنگسار سمبل اعتراض ما به اين جنايت بيشرمانه بود.
بدين وسيله از همه عزيزاني که در اقصي نقاط جهان در اين روز برنامه هاي اعتراضي سازمان داده٬ پيام همبستگي داده و يا پوستر و پلاکارد تهيه کرده و يا به ياد سکينه آهنگ اجرا کرده و براي نجات سکينه و همه محکومين به سنگسار و براي ممنوعيت سنگسار در همه جا تلاش کردند٬ صميمانه تشکر ميکنيم.
  
Mina Ahadi
International Committee against Execution
International Committee against Stoning

Advertisements
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: